Coachen in een innovatieve leeromgeving

Thematiek

Wanneer we nadenken over het onderwijs van de toekomst, zijn de meeste stakeholders het er over eens dat dit andere, innovatieve leeromgevingen zal vragen. Onderzoek naar (de implementatie van) nieuwe leeromgevingen focust vaak op de kenmerken van systemen of instrumentele vaardigheden zoals digitale geletterdheid. Leren en ontwikkelen van studenten vraagt echter veel meer dan dat. Naast bijvoorbeeld digitale vaardigheden, vereist dit dat docenten heldere leerdoelen kunnen formuleren, weten hoe ze hiervoor een gepaste leeromgeving kunnen inzetten (Colpaert, 2006) en hoe ze studenten op een aangepaste manier kunnen coachen en motiveren om te leren. Studenten worden immers geconfronteerd met nieuwe verwachtingen waarbinnen ze hun gekende leerstrategieën mogelijk niet meer kunnen toepassen (e.g. Lemire, 2002). Dat brengt voor studenten mogelijk onzekerheid en een verminderde doelmatigheidsbeleving met zich mee. Voor heel wat nieuwe leeromgevingen, zoals digitale, betekent dit bovendien dat de docent en de student zich niet op dezelfde plaats bevinden, wat coaching en begeleiding bemoeilijkt (e.g. Finn & Bucceri, 2004). Zo heeft de huidige gezondheidscrisis m.b.t. COVID 19 de digitalisering en online leeromgeving in een versneld tempo in het onderwijs binnengebracht.

Docenten moeten dus voldoende wendbaar zijn om hun aanpak aan te passen aan de noden van studenten in een nieuwe innovatieve leeromgeving. We willen daarom nagaan welke competenties (kennis, vaardigheden, attitudes) docenten nodig hebben om studenten op een aangepaste manier te coachen. In dit kennislab willen we daarom bijzondere aandacht hebben voor de betrokkenen in dit innovatieproces: de studenten en docenten.

De effectiviteit van een leeromgeving is afhankelijk van de mate waarin de vooropgestelde leerdoelen worden bereikt. Aan de hand van de evaluatieniveaus van Kirkpatrick en Kirkpatrick (2016) onderzoeken we de studententevredenheid met de coaching van de docent binnen de innovatieve leeromgeving, de mate waarin er geleerd werd en de mate waarin studenten hun gedrag hebben aangepast. Een vierde niveau brengt de veranderingen in kaart op het niveau van de organisatie.

Resultaatverwachting

Binnen het kennislab ‘Coachen in innovatieve leeromgevingen’ willen we samen met partners uit de regio kennis ontwikkelen over de competenties van docenten om studenten te coachen in (online) innovatieve leeromgevingen. Het betreft kennis over de competenties (kennis, vaardigheden, attitudes) die docenten nodig hebben om het leren van studenten te ondersteunen en begeleiden in innovatieve leeromgevingen. Deze kennis willen we vertalen in praktische instrumenten die docenten ondersteunen in het coachen en begeleiden van studenten in een innovatieve leeromgeving. In dit kennislab willen we een belangrijke rol toebedelen aan de feedback van studenten. Hoe ervaren zij het leren in innovatieve leeromgevingen en hoe verwachten zij dat docenten hen daarbij begeleiden?

Deelnemers
Hanno Ambaum of Dagmar Blom (kennisregiseurs) - Stichting ACT
Kristin Vanlommel - Hogeschool Utrecht
Gerda Geerdink - Lector Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Regio: Utrecht/Gelderland

Meer info of je direct aanmelden?

Leuk dat je enthousiast bent!
Neem voor vragen en aanmelden contact op met Lobke Baars, via l.baars@quadraam.nl of 06-26930583. Uiterlijk aanmelden vóór donderdag 23 april a.s.

Licht in de mail kort toe welk kennislab je voorkeur heeft of dat je de training tot kennisregisseur wilt volgen. Graag ook je telefoonnummer vermelden, dan kunnen we gemakkelijk contact met je opnemen.

Quriuz maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK