Om onze ambities te bereiken zijn er vier kernelementen binnen Quriuz die nauw met elkaar verbonden zijn; professionaliseren, opleiden, innoveren en onderzoeken.
Het overkoepelende doel van alle activiteiten binnen de kernelementen is het onderwijs van onze leerlingen te optimaliseren en moderniseren.

Opleiden

Het opleiden van de docent van de toekomst is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de scholen van Quadraam en de partners.  Studenten en starters leren in de school onder begeleiding van ervaren docenten die hiervoor binnen Quriuz zijn opgeleid. Uitgangspunten zijn het bieden van maatwerk en het stimuleren van een herkenbare onderzoekende- en innovatieve houding.

Lees meer

Professionaliseren

Iedere medewerker van Quadraam heeft de mogelijkheid zich binnen Quriuz te professionaliseren op de onderwerpen die voor hem/haar en de school van belang zijn. Een ander belangrijk aspect is de ontwikkeling van de professionele cultuur binnen Quadraam, aansluitend bij de kernwaarden van de organisatie. Quriuz ontwikkelt hiervoor een passend aanbod. Daarnaast faciliteert ze professionaliseringsplannen van de scholen, op verzoek, als kennismakelaar. Leren van en met elkaar is de primaire invalshoek in het aanbod, via het halen, brengen, delen- principe. Zo benutten we de interne expertise optimaal. Waar nodig zetten we externe expertise in.

Lees meer

Innoveren

Quriuz stimuleert innovatie binnen de scholen en draagt bij aan het delen van de daardoor ontwikkelde kennis. Waar mogelijk initieert, begeleidt en faciliteert Quriuz innovatieprocessen buiten het schoolsysteem en begeleidt ze de daarbij behorende implementatie binnen en buiten het bestaande (school)systeem.

Lees meer

Onderzoeken

Quriuz stimuleert dat studenten en medewerkers van Quadraam die in opleiding zijn (waar van toepassing) onderzoek uitvoeren. Onderzoek dat past bij de beleidsvragen van Quadraam of één van de Quadraam scholen. Waar relevant wordt samenwerking gezocht met partners in de onderzoekswereld. Nieuwe inzichten voor de onderwijspraktijk die voortkomen uit onderzoeken worden gedeeld via Quriuz en geborgd binnen Quadraam.

Lees meer

Quriuz maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK