De examencommissie

Info Qtime

OP, OOP, Leidinggevenden
Deze Qtime is voor leden van de examencommissie en leden van het MT.

Voor scholen voor voortgezet onderwijs is het sinds 1 augustus 2021 verplicht de examencommissie ingesteld te hebben. Deze commissie moet toezien op de kwaliteit van toetsing. De start is op onze scholen gemaakt. Er is nu behoefte aan verdere kennis over de taken, rollen en verantwoordelijkheden van een examencommissie (ExCie) en verdere informatie en handreikingen om van start te kunnen als examencommissie.
In deze 2-delige Qtime worden de deelnemers stap voor stap meegenomen door de belangrijkste aspecten van het werk als ExCie-lid.
Onderwerpen die hierbij aan de orde komen:
- Het ABC van de examencommissie: rollen, taken, verantwoordelijkheden
- Wettelijk kader & inspectiekader
- Checklist van alle taken en verantwoordelijkheden in de PDCA-cyclus: Wat doen we al? Doen we dat op de juiste manier, wat doen we nog niet, hoe en wanneer pakken we dat op – en vooral ook: wat hebben mpdog p, deze klus te klaren ?
- PPPPP: Product (=toetskwaliteit), Persoon (= vaardigheid van de examinatoren), Proces (= afspraken, regels, routines mbt afname van examens), Procedures (afspraken & protocollen mbt ExCie-rollen, taken, verantwoordelijkheden), Progressie (borging van kwaliteitscultuur: doorlopende verbetering).

Daarnaast wordt ook het bredere kader geschetst. Zaken die hierin aan de orde kunnen komen (afhankelijk van de leervragen en leerdoelen van de deelnemers):
- om de kwaliteit van toetsmateriaal te kunnen beoordelen, is kennis m.b.t. toetskwaliteit nodig, bij de ExCie-leden en bij de toetsconstructeurs
- om te kunnen beoordelen of het toetsbeleid goed wordt nageleefd, dient iedere school een deugdelijk toetsbeleid te voeren / op te stellen
- om de kundigheid van examinatoren en de deugdelijkheid van examenprocessen te borgen, moeten afspraken gemaakt worden m.b.t. steekproeven, interviews en visitatie
- om het eigen functioneren als ExCie te borgen, dienen diverse documenten te worden opgesteld (Handboek Toetsing en Examinering, Jaarverslag, Plan van Toezicht, PTA-formats)
Bekijk data bijeenkomsten en locatie

Geen cursusdata

Deze Qtime heeft al plaatsgevonden en is (nog) niet herpland. Heb je interesse? Laat het ons weten zodat wij je op de hoogte kunnen houden.

Toon interesse

Maaltijd

Bij deelname aan een Qtime van 16:00-19:00 uur (of later) regelt Quriuz een maaltijd. In het kader van duurzaamheid is deze vegetarisch. Om het voor ons organisatorisch behapbaar te houden en geen risico te lopen houden wij geen rekening met dieetwensen/allergieën/andere wensen. Het beste kun je dan zelf een eigen maaltijd meenemen. Aan de gastvrouw of gastheer kun je vragen of zij/hij het wil opwarmen.

Sprekers

Bureau ICE bestaat al zo’n 30 jaar en is dankzij die ervaring expert op het gebied van ontwikkeling, toetsing, onderwijs en waardevol leren.

Kosten

Quriuz maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK