Jaarlijks draagt Qoers, de opleidingsschool van Quadraam, bij aan de opleiding van ruim 300 aankomende leraren. Het opleiden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de 14 scholen van Quadraam en onze partners. Hierbij neemt Qoers 40% van de opleiding van nieuwe docenten voor zijn rekening. Qoers coördineert, bewaakt en organiseert de opleiding van nieuwe docenten. 

Studenten en starters leren in de school van en met goed opgeleide en ervaren opleiders. Uitgangspunten hierbij zijn het bieden van maatwerk en het stimuleren van een herkenbare onderzoekende- en innovatieve houding.

Samen Opleiden

Qoers is een samenwerkingsverband van Quadraam en vier lerarenopleidingen.Onze partners zijn ILS-HAN, Radboud Docenten Academie, Instituut Archimedes (HU) en Hogeschool Iselinge. Samen geven wij invulling aan de opleiding van nieuwe docenten binnen Qoers.  

De instituten bieden verschillende deeltijd- en voltijdopleidingen aan. Wil jij docent worden of een extra bevoegdheid halen? Kijk dan op de website van één van onze partner lerarenopleidingen. 

Bekijk de organisatie Samen Opleiden 

 

 

Meer weten?

Organisatie Qoers

In het organogram zie je hoe Samen Opleiden binnen Quadraam is vormgegeven.

Kies een voor meer informatie

Bestuurlijk overleg Samen Opleiden

In het besturenoverleg komen de bestuurders vanuit onze partnerinstituten, van andere VO-stichtingen en van Quadraam bijeen om op regionaal richting te geven aan Samen Opleiden.

Stuurgroep Quriuz opleiden

In de stuurgroep zitten vertegenwoordigers van onze partners, van de scholen van Quadraam en de directeur O&O. Samen bespreken ze de ontwikkelingsrichting van opleiden binnen ons samenwerkingsverband.

Kernteam Quriuz opleiden

In het kernteam zitten de leden van het CT aangevuld met één instituutsopleider van elke partner. Het kernteam heeft als  taak het optimaliseren van de samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen binnen het partnerschap.

Coördinatieteam (CT) Qoers

Het  CT is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van Qoers. In het coördinatieteam zitten de manager van Quriuz/Qoers en de regievoerder opleiden van Qoers.

Werkbijeenkomsten CSO-OCS-IO van Qoers

Jaarlijks organiseert het kernteam een aantal professionaliseringsbijeenkomsten. In de bijeenkomsten worden opleiders geïnformeerd over actuele ontwikkelingen en wordt er gewerkt aan de verdere professionalisering van Qoers.

Quriuz maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK