Jaarlijks draagt Quriuz bij aan de opleiding van ruim 350 aankomende leraren. Het opleiden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de 14 scholen van Quadraam en onze partners. Hierbij nemen wij als Academische Opleidingsschool 40% van de opleiding van nieuwe docenten voor onze rekening. Quriuz coördineert, bewaakt en organiseert de opleiding van nieuwe docenten namens de scholen van Quadraam. 

Studenten en starters leren in de school van en met ervaren docenten. Uitgangspunten hierbij zijn het bieden van maatwerk en het stimuleren van een herkenbare onderzoekende- en innovatieve houding.

Samen Opleiden

Quadraam werkt samen met vier partner lerarenopleidingen om de opleiding voor studenten optimaal in te richten. Onze partners zijn ILS-HAN, Radboud Docenten Academie, Instituut Archimedes (HU) en Hogeschool Iselinge. 

De instituten bieden verschillende deeltijd- en voltijdopleidingen aan. Wil jij docent worden of een extra bevoegdheid halen? Kijk dan op de website van één van onze partner lerarenopleidingen. 

Bekijk de organisatie Samen Opleiden 

Quriuz opleiden in beeld

Om zichtbaar te maken wat de opbrengsten van Samen Opleiden binnen Quadraam zijn is er een infographic gemaakt. De infographic geeft informatie over de ontwikkeling van Quriuz opleiden in de periode 2013-2017. Bekijk hem hiernaast! 

 

Meer weten?

Neem contact op

Infographic

Infographic Klik om te vergoten

Organisatie Samen Opleiden

In het organogram zie je hoe Samen Opleiden binnen Quadraam is vormgegeven.

Kies een voor meer informatie

Bestuurlijk overleg Samen Opleiden

In het besturenoverleg komen de bestuurders vanuit onze partnerinstituten, van andere VO-stichtingen en van Quadraam bijeen om op regionaal richting te geven aan Samen Opleiden.

Stuurgroep Quriuz opleiden

In de stuurgroep zitten vertegenwoordigers van onze partners en van Quadraam. Samen bespreken ze de ontwikkelingsrichting van opleiden, onderzoeken en onderwijsinnovatie.

Kernteam Quriuz opleiden

In het kernteam zitten de leden van het CT aangevuld met één instituutsopleider van elke partner. Het kernteam heeft als  taak het optimaliseren van de samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen binnen het partnerschap.

Coördinatieteam (CT) Quriuz opleiden

Het  CT is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van opleiden. In het coördinatieteam zitten de manager van Quriuz, regievoerder opleiden en de onderzoekscoördinator van Quadraam.

Werkbijeenkomsten CSO-OCS-IO Quadraam

Jaarlijks organiseert het CT een aantal werkbijeenkomsten. In deze bijeenkomsten worden opleiders geïnformeerd over actuele ontwikkelingen en wordt er gewerkt aan de verdere professionalisering van Samen Opleiden.

Quriuz maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK