Innovatieateljé 2018

Info Qtime

OP Digitalisering
Escape the classroom:
Een innoverende manier om je lesstof creatief aan te bieden. Je leert, zonder de leerlingen werkelijk op te sluiten, hoe zij een tijdsgebonden vraagstuk op moeten lossen. Jouw leerlingen leren door deze innovatie om te gaan met presteren onder tijdsdruk.

Virtual Reality (VR) & Augmented Reality (AR):
We onderzoeken de mogelijkheden van Virtual Reality en Augmented Reality en de didactische toepassingen. Na onszelf verdiept te hebben, gaan we didactische toepassingen uitwerken. De uitwerkingen toets je in de lespraktijk.

Digitaal Portfolio:
Je leert een methode waarmee je leerlingen een eigen digitale portfolio laat maken. Aan het einde van deze sessies beschik je over een nieuw gereedschap in je repertoire.

Programmeren in de les:
Kinderen kunnen veel leren van programmeren. Leerlingen leren nu vooral programma’s te gebruiken maar ze leren niet om zelf programma’s te schrijven. Met Programmeren in de les gaan we kinderen de creatieve kant van de computer laten ontdekken door middel van onderzoekend leren. We gaan leerlingen vertrouwd maken met wat ze zelf kunnen bereiken met de computer. Het echte code schrijven komt aan bod en we gaan wat doen met de meer abstractere programmeertalen. Hiervoor gebruiken we Arduino en Processing.

Opbouw innovatieateljé:
1) Verkennen.
2) Verdiepen.
3) Uitproberen.
4) Uitdragen.
Bekijk data bijeenkomsten en locatie

Leerdoelen

  • Je verkent verschillende innovaties
  • Je verbreedt je kennis in één innovatie
  • Je past je innovatie toe in je eigen lespraktijk

Deel deze cursus

Geen cursusdata

Deze Qtime heeft al plaatsgevonden en is (nog) niet herpland. Heb je interesse? Laat het ons weten zodat wij je op de hoogte kunnen houden.

Toon interesse

Maaltijd

Bij deelname aan een Qtime van 16:00-19:00 uur (of later) regelt Quriuz een maaltijd. In het kader van duurzaamheid is deze vegetarisch. Om het voor ons organisatorisch behapbaar te houden en geen risico te lopen houden wij geen rekening met dieetwensen/allergieën/andere wensen. Het beste kun je dan zelf een eigen maaltijd meenemen. Aan de gastvrouw of gastheer kun je vragen of zij/hij het wil opwarmen.

Sprekers

Sander is als docent al jaren met ICT-vormen binnen zijn onderwijs een voorloper. Naast de ontwikkelde vormen zoals digitale- toetsen en -lesmaterialen is Sander met augmented reality en virtual reality binnen zijn lessen gestart.Op welke wijze past deze nieuwe technieken in je les? Welke meerwaarde ervaren leerlingen? Sander laat je kennismaken met alle ins- en outs.

Pauline en Edwin hebben binnen het technasium op Candea het onderwijsaanbod vergroot met de toepassing van Escape the classroom. Pauline en Edwin hebben zich verdiept in de technieken die nodig zijn om een escape the classroom in elkaar te zetten. Zij laten je verschillende toe-passingen ervaren en begeleiden je bij het maken van een eigen escape the classroom.

Als docent levensbeschouwing is Lennart nieuwe toepassingen gaan gebruiken om zijn lessen beter te laten aansluiten bij de belevingswereld van zijn leerlingen. Naast zijn inmiddels uitgebrachte eigen lesmethode levensbeschouwing 2.0 laat Lennart zijn leerlingen digitale portfolio’s maken. Welke onderdelen horen er in een portfolio opgenomen te worden? Op welke wijze pas je digitale technieken toe om het portfolio levendig te laten zijn voor de leerling

Eef is ICT-er eh heeft zijn opleiding informatica gevolgd aan de HAN. Momenteel heeft jij ervoor gekozen nog niet in vaste dienst te gaan bij een bedrijf maar werkt hij voor zichzelf aan het ontwikkelen van Apps. Als hij tijd over heeft ontwikkelt hij ook nog Apps voor het bedrijfsleven en particulier.

Marcel is als docent Onderzoek en Ontwerpen/TEchniek werkzaam op het Candea College. Hier is hij naast de projecten en lessen techniek bezig met het ontwikkelen van elektronica, Arduino en andere computertoepassingen zoals programmeren, Makey Makey(basisscholen), 3-D printen en Sketchup en Solid Works.

Kosten

Quriuz maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK