404

Info Qtime

OP, OOP, Leidinggevenden, Studenten Duurzame inzetbaarheid
De huidige Nederlandse samenleving kan getypeerd worden als gevarieerd en dynamisch. Wereldwijd zijn er ongeveer 195 nationaliteiten bekend: daarvan zijn er ruim 175 woonachtig in Nederland. Oftewel wij hebben bijna de hele wereld in Nederland wonen.
Onder invloed van on der andere migratie, globalisering en de toestroom van vluchtelingen zal diversiteit in onze samenleving alleen maar toenemen.

Kennis over culturen en cultuursensitief werken is van belang om te komen tot een goede analyse van achtergronden, motieven, feiten en omstandigheden, zodat een effectieve interventie mogelijk is.
Kennis van onderlinge relaties in collectivistische culturen, een systeem van andere normen, waarden en leefregels, biedt de professional handvatten hoe te handelen en vooral hoe niet te handelen.

Tijdens deze Qtime behandelt Bayram Varli bovenstaande vraagstukken op een interactieve manier. Bayram heeft als zoon van een Turkse immigrant zelf het leven tussen twee culturen en de bijbehorende aspecten ervaren en vertelt op een boeiende en levendige wijze.

Aan deze training zijn voor jou geen kosten verbonden. Na jouw aanmelding regelen we voor jou de trainingsruimte, trainingsmateriaal, catering etc. We rekenen dan ook op jouw komst.
Bekijk data bijeenkomsten en locatie

Leerdoelen

  • Je doet kennis op van culturen en cutluursensitief werken
  • Je krijgt meer inzicht in de "verschillende" culturele achtergronden van leerlingen en ouders

Deel deze cursus

Geen cursusdata

Deze Qtime heeft al plaatsgevonden en is (nog) niet herpland. Heb je interesse? Laat het ons weten zodat wij je op de hoogte kunnen houden.

Toon interesse

Maaltijd

Bij deelname aan een Qtime van 16:00-19:00 uur (of later) regelt Quriuz een maaltijd. In het kader van duurzaamheid is deze vegetarisch. Om het voor ons organisatorisch behapbaar te houden en geen risico te lopen houden wij geen rekening met dieetwensen/allergieën/andere wensen. Het beste kun je dan zelf een eigen maaltijd meenemen. Aan de gastvrouw of gastheer kun je vragen of zij/hij het wil opwarmen.

Sprekers

Bayram Varli is oprichter van het Expertise Centrum Samenleving (ECS). "Dit ECS komt voort uit idealisme. Op 7 jarig leeftijd kwam ik als zoon van een Turkse immigrant naar Nederland. Hierdoor heb ik het leven tussen twee culturen en de bijbehorende aspecten kunnen ervaren. In de uitoefening van mijn functie ervaar ik dagelijks dat de crisis achter de voordeur plaatsvindt. Huiselijk geweld, kindermishandeling, eergerelateerd geweld en andere schadelijke traditionele praktijken vinden dagelijks plaats. Kennis over culturen en cultuursensitief werken is van belang om te komen tot een goede analyse van achtergronden, motieven, feiten en omstandigheden, zodat het kan leiden tot effectievere samenwerking en communicatie."

Kosten

Quriuz maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK