Training Effectieve NT2-didactiek

Info Qtime

OP

In de komend jaren stromen veel leerlingen vanuit de ISK door naar de scholen van Quadraam. Dit betekent dat reguliere VO-docenten in toenemende mate NT2-leerlingen in hun klas krijgen.
Deze praktijkgerichte training is bedoeld om de bekwaamheid en het handelingsrepertoire op het gebied van tweedetaaldidactiek te vergroten.

Deze training is gericht op een combinatie van theoretische onderbouw van praktisch en didactisch handelen enerzijds en het vergroten van het handelingsrepertoire en de handelingszekerheid van de docent anderzijds.
Gedurende de training wordt bestudeerde literatuur verwerkt en staan voorbeelden en casuïstiek uit de praktijk centraal.
Als deelnemer krijg je praktijkopdrachten waarmee je na afloop vande bijeenkomsten in je lespraktijk de input uit de training kunt verwerken door geleerde inhouden toe te passen en/of uit te proberen. Reken op 2 uur voorbereiding per bijeenkomst.
Gedurende de bijeenkomsten is er ruimte om de opgedane ervaringen met deze opdrachten uit te wisselen.

Inhoud van de training
Bijeenkomst 1:
Basisprincipes NT2-didactiek

 • Taalverwerving T1 en T2 theorie en proces
 • Receptie voor productie
 • ABCD-model
 • Scaffolding

Leerdoelen
De deelnemer
1. kent enkele verschillen en overeenkomsten tussen T1- en T2-leren.
2. kent de belangrijkste principes van effectieve NT2-didactiek.
3. herkent de uitgangspunten van het ABCD-model in onderwijsmateriaal.
4. benoemt de consequenties van het principe receptie voor productie voor zijn/haar eigen docentgedrag en geeft deze vorm in de praktijk.

Bijeenkomst 2:
Woordenschat

 • DAT en CAT
 • Intentionele vs. Incidentele woordenschatverwerving
 • Didactiek woordenschat

Leerdoelen
De deelnemer
1. weet wat in de context van woordenschatonderwijs wat bedoeld wordt met ‘een woord’.
2. weet hoe leerlingen hun woordenschat opbouwen.
3. selecteert beargumenteerd de juiste woorden uit een tekst.
4. kiest de juiste didactiek bij woorden die hij/zij geselecteerd heeft als lesinhoud.
5. ziet overeenkomsten en verschillen tussen T1- en T2-woordleren.

Bijeenkomst 3:
Lezen in een tweede taal

 • Lezen als doel en als middel
 • Taaldrempels
 • Onderliggende vaardigheden
 • Leesverwerking

Leerdoelen:
De deelnemer
1. heeft zicht op de verschillende aspecten van leesvaardigheid.
2. ziet kansen voor zijn/haar leesonderwijs aan NT2-leerlingen.
3. ziet verschil in kwaliteit tussen verwerkingsvragen.

Bijeenkomst 4:
Luisteren

 • Begrijpen en verstaan
 • Deelvaardigheden oefenen
 • Interactie en taaldenkgesprekken

Leerdoelen:
De deelnemer
1. weet wat een NT2-leerling nodig heeft om te komen tot ‘luisterbegrip’.
2. weet aan welke deelaspecten van luistervaardigheid een docent aandacht moet besteden.
3. kent de ingrediënten van een taaldenkgesprek.

Bijeenkomst 5:
Spreken en verstaan

 • Deelvaardigheden van spreken
 • Soorten oefeningen
 • Feedback geven

Leerdoelen:
De deelnemer
1. kan het concept ‘spreekvaardig zijn’ analyseren in deelvaardigheden.
2. kent en gebruikt verschillende interactiestimulerende werkvormen om deelvaardigheden te trainen.
3. weet hoe hij/zij op effectieve wijze feedback kan geven op spreekvaardigheid.

Bijeenkomst 6:
Zin en onzin van grammatica

 • Focus on Form
 • Expliciet vs. Impliciet
 • Inductieve aanpak
 • Interferentie

Leerdoelen:
De deelnemer
1. kent de uitgangspunten van hedendaags grammaticaonderwijs.
2. kent verschillende manieren om met grammatica aan de slag te gaan.
3. heeft een aantal verschillende werkvormen voor grammaticaonderwijs in zijn/haar gereedschapskist.

Bijeenkomst 7:
Schrijven

 • Functioneel vs. instrumenteel
 • Scaffolding bij schrijven
 • Feedback geven op schrijven

Leerdoelen:
De deelnemer
1. kan onderscheid maken tussen instrumentele vs. functionele schrijfvaardigheidslessen.
2. heeft aanknopingspunten om aan 5 schrijfonderdelen aandacht te besteden.
3. kent verschillende vormen van feedback en weet deze toe te passen.

De Hogeschool van Amsterdam verstrekt de volgende materialen:

 • Handboek NT2
 • Trainingshandleiding
 • Diverse handouts

Tijdens de training maken deelnemers eventueel gebruik van de digitale leeromgeving van de HvA.

Studiebelasting
De bijeenkomsten vragen van de deelnemers 2 uur voorbereiding per keer. Het gaat daarbij om bestudering van literatuur. Daarnaast voeren deelnemers in hun lespraktijk een aantal praktijkopdrachten uit.

Bijeenkomsten (7 x 2,5 uur)                                       15 uur

Voorbereiding  (6 x 2 uur)                                           12 uur

Praktijkopdrachten                                                      10 uur

Totaal                                                                             37 uur 


Voorwaarde voor afsluiting met een certificaat van deze NT2-training is dat de deelnemer minimaal 6 van de 7 bijeenkomsten heeft bijgewoond en de praktijkopdrachten heeft uitgevoerd.

Bekijk data bijeenkomsten en locatie

Leerdoelen

 • Zie algemene informatie voor de leerdoelen

Deel deze cursus

Data bijeenkomst(en)

Sessie 1

ma 04 november 2024

16:00-19:00

Nog 16 plekken beschikbaar

't Venster
Thomas a Kempislaan 82
6822 LS Arnhem

Sessie 2

ma 18 november 2024

16:00-19:00

Nog 16 plekken beschikbaar

't Venster
Thomas a Kempislaan 82
6822 LS Arnhem

Sessie 3

ma 13 januari 2025

16:00-19:00

Nog 16 plekken beschikbaar

't Venster
Thomas a Kempislaan 82
6822 LS Arnhem

Sessie 4

ma 27 januari 2025

16:00-19:00

Nog 16 plekken beschikbaar

't Venster
Thomas a Kempislaan 82
6822 LS Arnhem

Sessie 5

ma 10 februari 2025

16:00-19:00

Nog 16 plekken beschikbaar

't Venster
Thomas a Kempislaan 82
6822 LS Arnhem

Sessie 6

ma 17 maart 2025

16:00-19:00

Nog 16 plekken beschikbaar

't Venster
Thomas a Kempislaan 82
6822 LS Arnhem

Sessie 7

ma 31 maart 2025

16:00-19:00

Nog 16 plekken beschikbaar

't Venster
Thomas a Kempislaan 82
6822 LS Arnhem

Direct aanmelden

Maaltijd

Bij deelname aan een Qtime van 16:00-19:00 uur (of later) regelt Quriuz een maaltijd. In het kader van duurzaamheid is deze vegetarisch. Om het voor ons organisatorisch behapbaar te houden en geen risico te lopen houden wij geen rekening met dieetwensen/allergieën/andere wensen. Het beste kun je dan zelf een eigen maaltijd meenemen. Aan de gastvrouw of gastheer kun je vragen of zij/hij het wil opwarmen.

Jordy Satijn

Jordy werkt bijna 15 jaar in het NT2-onderwijs. Sinds januari 2023 werkt hij voor de Hogeschool van Amsterdam als opleider docent NT2. Het afgelopen jaar heeft Jordy reguliere scholen in de regio Arnhem begeleid rondom NT2-problematiek. Al die kennis gaat hij nu inzetten om NT2-kennis onder docenten te vergroten.

Kosten

Aan deze training voor jou geen kosten verbonden. Na jouw aanmelding regelen we voor jou wel het nodige om deze bijeenkomst te organiseren. We rekenen dan ook op jouw komst.

Direct aanmelden

Quriuz maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK