Experttraining Differentiëren in het VO

Info Qtime

OP

Differentiëren in het onderwijs is een belangrijk concept dat zich richt op het bewust, doelgericht aanbrengen van verschillen in instructie, leertijd of leerstof binnen een groep of klas. Het doel is om het grootst mogelijke leerrendement voor elke leerling te realiseren.

Deze experttraining van de Radboud Docenten Academie richt zich erop om docenten met al enige ervaring op het gebied van differentiëren zich meer bewust te laten worden van de eigen expertise, deze expertise verder te expliciteren én uit te bouwen. Deze expertise wordt binnen de training gezien als de praktijkkennis (kennis, vaardigheden, inzichten, overtuigingen en attitudes) van deze docenten onderliggend aan hun differentiatiepraktijk. Differentiëren wordt dan gezien als datgene wat leraren proactief én bewust doen om in hun didactiek in te spelen op verschillen tussen leerlingen. Welke verschillen dat zijn én welke elementen de docenten aanpassen kunnen divers zijn, afhankelijk van de specifieke context van de leraar.

Deze training is bedoeld voor collega’s binnen de school die in opdracht van hun MT  of met instemming van het MT een rol (willen) spelen in het uitrollen van kennis en kunde rondom bovengenoemde thema’s.
Als expert differentiëren ontwikkel je in de school deze expertise en zorgt dat deze vaardigheden een blijvend onderdeel worden van het onderwijsaanbod bij jou op school. Je wilt je collega’s graag inspireren en motiveren om differentiëren in de dagelijkse praktijk in te zetten.

Deze experttraining bestaat uit 7 delen: 4 inhoudelijk over het thema Differentiëren in het VO en 3 delen train de trainer.

Na het volgen van deze training ben je in staat om jouw collega’s in de school te trainen op het betreffende thema.
We verwachten van de deelnemers 100% aanwezigheid; bij ziekte krijgt de deelnemer een vervangende opdracht. Na actieve deelname ontvang je een certificaat van deelname.

Ongeveer 6 maanden na de laatste bijeenkomst organiseren we voor de deelnemers een terugkombijeenkomst waar ervaringen worden uitgewisseld en intervisiecoaching plaatsvindt. Tevens wordt dan geïnventariseerd in welke onderwerpen binnen differentiëren de deelnemers zich nog gezamenlijk willen professionaliseren en  wordt vanuit Quriuz bekeken wat ze hierin kunnen aanbieden.

Inhoud van de training

Bijeenkomst 1

Differentiëren: kennismaking en verkennen thema

 • Kennismaking en verkennen programma en wensen rondom differentiëren.
 • Bespreken ervaringen met differentiëren.
 • Verkenning differentiatiemodellen en -strategieën.
 • Bespreken van beperkingen modellen én de complexiteit van de praktijk.
 • Verkennen hoe praktijkkennis te expliciteren en waarom dat belangrijk is.

Tussentijdse opdracht: lesbezoek en nabespreking.

Bijeenkomst 2

Differentiëren: expliciteren van de eigen praktijkkennis/expertise en dillemma’s en uitdagingen

 • Delen inhouden én ervaringen van de observaties en nabesprekingen.
 • Beschrijving van de gebruikte differentiatiestrategieën a.d.h.v. de eerder besproken modellen.
 • Verdieping op praktijkkennis en expertise.
 • Analyseren van de praktijkkennis.
 • Verkennen van dillema’s en complexiteiten binnen het denkproces onderliggend differentiatie.

Tussentijdse opdracht: zelf expliciteren van relevante praktijkkennis onderliggend aan een gedifferentiëerde les.

Bijeenkomst 3

Differentiëren: het delen en bespreken van een eigen differentiatiepraktijk

 • Presenteren van eigen differentiatiepraktijk en schetsen in welke situaties deze strategie interessant zou kunnen zijn.
 • Verdieping op inzicht in professionalisering en ontwikkeling van vaardigheden.
 • Reconstrueren eigen ontwikkeling en aanknopingpunten voor begeleiding andere collega’s.

Tussentijdse opdracht: het observeren en nabespreken van een startende collega.

Bijeenkomst 4

Differentiëren: grenzen aan differentiatie, risico’s, dilemma’s en het vinden van balans

 • Bespreken van de observaties en nabesprekingen
 • Analyseren en expliciteren van de praktijkkennis van collega’s
 • Vervolgstappen en/of vragen formuleren
 • Verdieping en bespreking van risico’s van differentiëren, verantwoord omgaan met verschillen: sociale-culturele achtergronden en differentiatie in het onderwijs en dilemma’s en paradoxen.
 • Herkenning in de eigen praktijk en die van collega’s en bespreken hoe daar mee om te gaan
 • Afronding van de inhoudelijke training

Bijeenkomst 1 t/m 4 zijn van 15.30 tot 19.00 uur.

Bijeenkomst 5

Train de trainer: de trainer als ontwerper 

 • Je kunt een training ontwerpen met Kolb en deze relateren aan: 
 • Jouw eigen leerstijl en stijl van trainen 
 • ervaringsgericht leren 
 • Kop-romp-staart 
 • Activerende didactiek en in te zetten werkvormen. 
 • Je hebt inzicht in het profiel van de trainer en kent hierbij je eigen kwaliteiten. 
 • Je weet hoe je je als trainer in je eigen organisatie kan positioneren. 
 • Je kunt jouw ontwikkelpunten benoemen en doelgerichte acties uitzetten om te werken aan verdere professionalisering als trainer.
   

Bijeenkomst 6

Train de trainer: de trainer als begeleider van leerprocessen

 • Je kunt rekening houden met eigenschappen van ‘lerende volwassenen’ en weet wat nodig is om de transfer naar de praktijk te bevorderen. 
 • Je hebt kennis van en geoefend met het effect van verschillende gespreksinterventies en de vier interventieniveaus. 
 • Je bent in staat op professionele wijze feedback te geven en te ontvangen.
   

Bijeenkomst 7

Train de trainerDe trainer als begeleider van groepsprocessen 

 • Je kunt de fases van groepsontwikkeling weergeven en begrijpt de sociale psychologie erachter. 
 • Je hebt inzicht in het ontstaan van weerstand en kunt weerstand positief beïnvloeden in de trainingssituatie
 • Je kunt interventies inzetten die een groep helpen naar een volgende groepsfase. 
 • Je kunt de interactie dusdanig begeleiden dat gezamenlijk leren gestimuleerd wordt. 
 • Je bent je bewust wat je als trainer kan doen om in je kracht te blijven.

Bijeenkomst 5 t/m 7 zijn van 15.30 tot 19.30 uur.

Bekijk data bijeenkomsten en locatie

Leerdoelen

 • Je kent verschillende differentiatiemodellen en -strategieën en kent hun beperkingen
 • Je kent de dilemma’s en uitdagingen onderliggend aan differentiëren
 • Je kunt je eigen expertise overdragen

Deel deze cursus

Data bijeenkomst(en)

Sessie 1

do 10 oktober 2024

15:30-19:00

Nog 14 plekken beschikbaar

Olympus College
Olympus 11
6832 EL Arnhem

Sessie 2

do 28 november 2024

15:30-19:00

Nog 14 plekken beschikbaar

Olympus College
Olympus 11
6832 EL Arnhem

Sessie 3

do 16 januari 2025

15:30-19:00

Nog 14 plekken beschikbaar

Olympus College
Olympus 11
6832 EL Arnhem

Sessie 4

do 20 februari 2025

15:30-19:00

Nog 14 plekken beschikbaar

Olympus College
Olympus 11
6832 EL Arnhem

Sessie 5

do 20 maart 2025

15:30-19:30

Nog 14 plekken beschikbaar

Olympus College
Olympus 11
6832 EL Arnhem

Sessie 6

do 03 april 2025

15:30-19:30

Nog 14 plekken beschikbaar

Olympus College
Olympus 11
6832 EL Arnhem

Sessie 7

do 17 april 2025

15:30-19:30

Nog 14 plekken beschikbaar

Olympus College
Olympus 11
6832 EL Arnhem

Direct aanmelden

Maaltijd

Bij deelname aan een Qtime van 16:00-19:00 uur (of later) regelt Quriuz een maaltijd. In het kader van duurzaamheid is deze vegetarisch. Om het voor ons organisatorisch behapbaar te houden en geen risico te lopen houden wij geen rekening met dieetwensen/allergieën/andere wensen. Het beste kun je dan zelf een eigen maaltijd meenemen. Aan de gastvrouw of gastheer kun je vragen of zij/hij het wil opwarmen.

Lieke de Jager

Lieke werkt als lerarenopleider en PhD-student bij de Radboud Docenten Academie. Ze geeft onderwijs in algemene didactiek, pedagogiek en professionele ontwikkeling van beginnende leraren. Haar PhD-project is een samenwerking met het Behavioural Science Institute (BSI). Haar onderzoek richt zich op de adaptiviteit van didactische differentiatie in het voortgezet onderwijs.

Benodigde voorkennis

Je hebt enige ervaring op het gebied van differentiëren.

Kosten

Aan deze training zijn voor jou geen kosten verbonden. Na jouw aanmelding regelen we voor jou de trainingsruimte, trainingsmateriaal, catering etc. We rekenen dan ook op jouw komst.

Direct aanmelden

Benodigde voorkennis

Je hebt enige ervaring op het gebied van differentiëren.

Quriuz maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK