Training lerarenopleider

Info Qtime

OP Opleider

De rol van de lerarenopleider is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Zo verzorgt Quadraam als opleidingsschool 40% van het curriculum van de lerarenopleidingen. Vanaf 2021 zijn opleidingsscholen ook verantwoordelijk voor de inductiefase (de eerste 3 jaar van startende docenten). Daarnaast blijkt uit onderzoek dat professionele begeleiding van (startende) docenten veel voortijdig uitval kan voorkomen.

De inhoud
In de cursus komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

 • Aandacht voor de professionele identiteitsontwikkeling
 • Structurele ruimte voor intervisiecoaching
 • Inzicht in het profiel en de competenties van de lerarenopleider in de brede context én samenhang met verschillende opleidingstrajecten
 • Het structureel professioneel begeleiden met perspectief van een doorgaande ontwikkelingslijn
 • Verschillende vormen van opleiden en begeleiden
 • Intensieve vormen van coachen
 • Beoordeling op kwaliteitseisen
 • Aandacht voor ‘het beroepsbeeld van de Quadraamdocent’ en de visie op Samen Opleiden en inductiefase van Quadraam.

De vorm
De training begint in januari 2024 en omvat 16 bijeenkomsten, verspreid over 2 jaar. Het eerste jaar wordt afgerond met een tussenevaluatie waar de eigen ontwikkeling en portfolio centraal staat.

Het verzorgen en voorbereiden van intervisie en het verzorgen van een workshop geven deze bijdragen verder vorm en inhoud.
Je hebt ongeveer 3 á 4 uur studietijd per bijeenkomst nodig voor o.a. het lezen van literatuur en het oefenen en het actief bijhouden van je portfolio. Als uitgangspunt voor deze cursus hanteren we de beroepsstandaard voor lerarenopleiders van de Velon en ‘het beroepsbeeld van de Quadraamdocent’.

Registratie Vereniging voor Lerarenopleiders (Velon)
Deze 2-jarige cursus wordt afgesloten met een assessment dat leidt tot de registratie als lerarenopleider bij de Velon. Tijdens de cursus heb je de specifieke vaardigheden verworven die horen bij het competentiegericht opleiden, begeleiden en beoordelen.

De cursus koppelt de inhoud en onderwerpen overzichtelijk  aan de 4 domeinen die de grondslag vormen van de Beroepsstandaard voor Lerarenopleiders van de Velon:

 • Agogisch Bekwaam
 • Opleidings- didactisch Bekwaam
 • Organisatorisch en Beleidsmatig Bekwaam
 • Ontwikkelingsbekwaam

Deze domeinen van de beroepsstandaard vormen de basis van de Velon-registratie, waarmee je de cursus na 2 jaar afsluit.

De afronding bestaat uit het schrijven van een portfolio én een eindassessment waarin je antwoord geeft op de 4 valideringsvragen van de Velon.

Kosten en vergoeding:

 • Je bent (aankomend) schoolopleider en hebt een rol binnen ‘Samen Opleiden’. De opleiding én Velon-registratie worden betaald door Qoers.
 • Je bent alleen betrokken bij de begeleiding en coaching van startende docenten tijdens de inductiefase. De kosten voor de cursus zijn voor rekening van jouw school. De Velon-registratie komt ook voor rekening van jouw school. Inzet van persoonlijk studiebudget is daarbij een mogelijkheid.
 • Iedere 4 jaar moet de Velon-registratie geprolongeerd worden. Prolongatie kost € 340,00 per persoon. Kosten op dezelfde manier verdelen als bij de registratie.
 • Het lidmaatschap van Velon kost € 95,00 per kalenderjaar. Voor opleiders binnen Qoers komen deze kosten voor rekening van Qoers. Voor begeleiders van starters komen deze kosten voor rekening van de school.
 • Voor beide doelgroepen is het ook mogelijk wel deel te nemen aan de cursus maar geen Velon-registratie te behalen (dit laatste heeft niet onze voorkeur).
Bekijk data bijeenkomsten en locatie

Geen cursusdata

Deze Qtime heeft al plaatsgevonden en is (nog) niet herpland. Heb je interesse? Laat het ons weten zodat wij je op de hoogte kunnen houden.

Toon interesse

Maaltijd

Bij deelname aan een Qtime van 16:00-19:00 uur (of later) regelt Quriuz een maaltijd. In het kader van duurzaamheid is deze vegetarisch. Om het voor ons organisatorisch behapbaar te houden en geen risico te lopen houden wij geen rekening met dieetwensen/allergieën/andere wensen. Het beste kun je dan zelf een eigen maaltijd meenemen. Aan de gastvrouw of gastheer kun je vragen of zij/hij het wil opwarmen.

Sprekers

Na vele jaren werkzaam te zijn geweest binnen het speciaal onderwijs werd Daan Verwaaijen docent binnen het praktijkonderwijs. Nu werkt zij als regievoerder coaching binnen Quadraam. Naast de coördinatie van coaching van collega’s en het zelf coachen van collega’s geeft zij de trainingen Intervisiecoach, Docentcoach, Lerarenopleider en Werkplekbegeleider vanuit Quriuz. Daan is geregistreerd LVSC-coach. De ontwikkeling van de professionele identiteit loopt als een rode draad door al haar werkzaamheden.

Kosten

Aan deze training zijn voor jou geen kosten verbonden. Na jouw aanmelding regelen we voor jou wel het nodige om deze training te organiseren. We rekenen dan ook op jouw komst.
 

 • Je bent (aankomend) schoolopleider en hebt een rol binnen ‘Samen Opleiden’. De opleiding én Velon-registratie worden betaald door Qoers.
 • Je bent alleen betrokken bij de begeleiding en coaching van startende docenten tijdens de inductiefase. De kosten voor de cursus zijn voor rekening van jouw school. De Velon-registratie komt ook voor rekening van jouw school. Inzet van persoonlijk studiebudget is daarbij een mogelijkheid.
 • Iedere 4 jaar moet de Velon-registratie geprolongeerd worden. Prolongatie kost € 340,00 per persoon. Kosten op dezelfde manier verdelen als bij de registratie.
 • Het lidmaatschap van Velon kost € 95,00 per kalenderjaar. Voor opleiders binnen Qoers komen deze kosten voor rekening van Qoers. Voor begeleiders van starters komen deze kosten voor rekening van de school.
 • Voor beide doelgroepen is het ook mogelijk wel deel te nemen aan de cursus maar geen Velon-registratie te behalen (dit laatste heeft niet onze voorkeur).

Quriuz maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK