Experttraining Hybride lesgeven

Info Qtime

OP Innovator
Deze experttraining bestaat uit 7 delen: 4 inhoudelijk over het thema hybride lesgeven gevolgd door 3 delen train de trainer.

Deze training is bedoeld voor collega’s binnen de school die in opdracht van hun MT een rol spelen in het uitrollen van kennis en kunde rondom bovengenoemde thema’s.
Na het volgen van deze training ben je in staat om jouw collega’s in de school te trainen op het betreffende thema.
Na actieve deelname ontvang je een certificaat.
Ongeveer 6 maanden na de laatste bijeenkomst organiseren we voor de deelnemers een terugkombijeenkomst waar ervaringen worden uitgewisseld en intervisie plaatsvindt.

Inhoud van de training:
Bijeenkomst 1 Basistraining lesgeven met Teams
• SharePoint Basis
• Een online instructiereeks aanmaken in de agenda
• Vergaderopties instellen
• Een vergadering opstarten en afsluiten
• Inhoud delen
• Vergaderruimtes opstarten (automatisch/handmatig)
• Presenteren
• Whiteboard
• Aanwezigheidslijst downloaden

Bijeenkomst 2 Digitale didactiek gevorderden learning analytics

Bijeenkomst 3 Didactiek online en hybride
• Een online les effectief opbouwen
• Leerlingen actief betrekken in de verschillende lesfasen
• Tools inzetten die inzicht geven in de voortgang van het leerproces

Bijeenkomst 4 Digitale didactiek gevorderden
• Didactische meerwaarde van een uitlegvideo
• Een (interactieve) uitlegvideo creëren.

Ook onderstaande items kunnen desgewenst in de training aan bod komen:
• Hoe kun je leerlingen zowel thuis als in de klas samen laten werken?
• Hoe kun je differentiëren in bij hybride lesgeven?
• Hoe kun je leerlingen regie geven bij hybride lesgeven?
• Welke werkvormen er bij hybride lesgeven voor:
o Oriënteren op een onderwerp (zelfstandig en samen)
o Oefenen en trainen
o Feedback geven
o Reflecteren
• Welke digitale tools er zijn om het leerproces goed te laten lopen: hardware en software

Na bovenstaande training volgt een train de trainer waarin je werkt aan de onderstaande leerdoelen. Deze bijeenkomsten duren van 15.30 - 19.30 uur.
Bijeenkomst 5 De trainer als ontwerper
• Je kunt een training ontwerpen met Kolb en deze relateren aan:
o jouw eigen leerstijl en stijl van trainen
o ervaringsgericht leren
o kop-romp-staart
o activerende didactiek en in te zetten werkvormen.
• Je hebt inzicht in het profiel van de trainer en kent hierbij je eigen kwaliteiten.
• Je weet hoe je je als trainer in je eigen organisatie kan positioneren.
• Je kunt jouw ontwikkelpunten benoemen en doelgerichte acties uitzetten om te werken aan verdere professionalisering als trainer.

Bijeenkomst 6 De trainer als begeleider van leerprocessen
• Je kunt rekening houden met eigenschappen van ‘lerende volwassenen’ en weet wat nodig is om de transfer naar de praktijk te bevorderen.
• Je hebt kennis van en geoefend met het effect van verschillende gespreksinterventies en de vier interventieniveaus.
• Je bent in staat op professionele wijze feedback te geven en te ontvangen.
• Je hebt inzicht in het ontstaan van weerstand en kunt weerstand positief beïnvloeden in de trainingssituatie.

Bijeenkomst 7 De trainer als begeleider van groepsprocessen
• Je kunt de fases van groepsontwikkeling weergeven en begrijpt de sociale psychologie erachter.
• Je kunt interventies inzetten die een groep helpen naar een volgende groepsfase.
• Je kunt de interactie dusdanig begeleiden dat gezamenlijk leren gestimuleerd wordt.
• Je bent je bewust wat je als trainer kan doen om in je kracht te blijven.


Aan deze training zijn voor jou geen kosten verbonden. Na jouw aanmelding regelen we voor jou de trainingsruimte, trainingsmateriaal, catering etc. We rekenen dan ook op jouw komst.
Bekijk data bijeenkomsten en locatie

Leerdoelen

  • zie voor leerdoelen het programma van de training

Deel deze cursus

Geen cursusdata

Deze Qtime heeft al plaatsgevonden en is (nog) niet herpland. Heb je interesse? Laat het ons weten zodat wij je op de hoogte kunnen houden.

Toon interesse

Maaltijd

Bij deelname aan een Qtime van 16:00-19:00 uur (of later) regelt Quriuz een maaltijd. In het kader van duurzaamheid is deze vegetarisch. Om het voor ons organisatorisch behapbaar te houden en geen risico te lopen houden wij geen rekening met dieetwensen/allergieën/andere wensen. Het beste kun je dan zelf een eigen maaltijd meenemen. Aan de gastvrouw of gastheer kun je vragen of zij/hij het wil opwarmen.

Sprekers

Sander is docent en ICT-innovator bij het Liemers College. Als ICT-innovator is hij altijd betrokken bij diverse ICT-gerelateerde zaken binnen de school. Zo ook met de implementatie van de Teams omgeving en de daarbij passende digitale werkvormen. Daarnaast heeft hij ook de online samenwerking binnen de sectie opgezet.

Babs Hermsen studeerde Human Resource Management. Na een aantal jaar als personeelsmanager te hebben gewerkt wilde ze zich meer focussen op de begeleiding van leerprocessen in de beroepscontext. Ze ging lesgeven op het mbo in haar eigen HR-vakgebied en na afronding van de studie Lerarenopleiding Omgangskunde werd ze aangenomen als lerarenopleider en trainer bij deze opleiding. Sindsdien heeft ze zich verder gespecialiseerd in de begeleiding van leer- en veranderprocessen waarbij persoonlijke en professionele ontwikkeling samengaan. Onder meer door het volgen van de Master Begeleidingskunde en door het doen van praktijkgericht onderzoek naar hoe persoonsvorming en zingeving verder ingebed kunnen worden in professionaliseringsprocessen.

Kosten

Quriuz maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK