Training Coach weerbaarheid

Info Qtime

OP, OOP, Leidinggevenden
Als deze traning is volgeboekt en je hebt interesse stuur dan een mail naar quriuz@quadraam.nl

Medewerkers in het onderwijs leiden leerlingen op tot zelfstandige wereldburgers. Om leerlingen extra te kunnen ondersteunen op hun weg naar volwassenheid en in het opkomen voor hun belangen, bieden wij deze Qtime Coach weerbaarheid aan. De Qtime bestaat uit vier bijeenkomsten die hieronder nader staan omschreven en gaat in op: weerbaarheid in zijn algemeenheid, vormen van weerbaarheid, herkennen van een weerbare houding, weerbaar gedrag, het stellen van grenzen, fasen van agressie, ervaren van eigen kracht en eigenwaarde de basis van zelfvertrouwen.

Verschillende culturen, achtergronden, thuissituaties en/of eigen ervaringen voeden ons met een grote diversiteit aan waarden, normen en gebruiken. Het vormt de basis van wie wij zijn en hoe wij ons gedragen. Een stabiele achtergrond is essentieel om weerbaar gedrag te ontwikkelen op onze weg naar volwassenheid.

De digitalisering van de wereld heeft bij veel kinderen tot gevolg dat zij inboeten op hun weerbaarheid en sociale vaardigheden. Een grote hoeveelheid aan kinderen besteedt veel tijd op het internet en communiceert met hun (belangrijkste) communicatiemiddel, de mobiele telefoon. Velen van hen zijn onbewust van de gevaren die op de loer liggen en communiceren in de reële wereld vaak net zoals zij digitaal doen. Primair gedrag van pubers draagt regelmatig bij aan het ontstaan van kleine en/of grotere misverstanden die kunnen escaleren wegens een gebrek aan weerbaarheid. De overgevoeligheid voor beloningen, maakt dat sommige pubers in meer of mindere mate in de problemen komen door het gebruik van verdovende middelen (alcohol en/of drugs) groepsdruk, onhandig gebruik van hun telefoon (internet) of hun sociale vaardigheden met alle gevolgen van dien.

De gethematiseerde trainingen zijn opgebouwd uit twee gedeelten.

Het eerste deel in de BO- of gymzaal is psychofysiek van aard, gethematiseerd, oplossing georiënteerd en gericht op ervarend leren. Diverse werkvormen passeren de revue om fysiek en mentaal te ervaren wat de zij doen en kunnen brengen.
Het tweede gedeelte na de pauze, vindt plaats in een klaslokaal en bestaat uit een PPT presentatie gekoppeld aan werkvormen en een huiswerkopdracht voor de volgende bijeenkomst.

In de training gaan we aan de slag met de volgende thema’s. Nadere informatie over de inhoud van de bijeenkomsten kun je bij Quriuz opvragen.

Training 1: Kennismaken, stevig staan
Training 2: Houding, uitstraling en zelfvertrouwen
Training 3: Grenzen stellen, pesten en groepsdruk
Training 4: EigenwaardeVoorkennis:
Deze training is in eerste instantie bedoeld voor mentoren, leerlingbegeleiders en bo-/lo-docenten. Ben jij als OOP-er ook geïnteresseerd, meld je dan gerust aan. Bij veel belangstelling organiseren we de training nogmaals. Het is handig als je beschikt over basiskennis over omgaan met pubers, individueel en in groepen. Werking van het puberbrein in zijn algemeenheid en in relatie tot beloningen. Puberproblematiek, omgaan met pesten, leerlingbegeleiding, sociaal maatschappelijke zorg en sociale mediagebruik.

Aan deze training zijn voor jou geen kosten verbonden. Na jouw aanmelding regelen we voor jou de trainingsruimte, trainingsmateriaal, catering etc. We rekenen dan ook op jouw komst.
Bekijk data bijeenkomsten en locatie

Leerdoelen

  • Je herkent een weerbare houding en kunt hierop coachen
  • Je herkent weerbaar gedrag en kunt hierop coachen
  • Je kent psychofysieke werkvormen en de confrontatieregels

Deel deze cursus

Geen cursusdata

Deze Qtime heeft al plaatsgevonden en is (nog) niet herpland. Heb je interesse? Laat het ons weten zodat wij je op de hoogte kunnen houden.

Toon interesse

Maaltijd

Bij deelname aan een Qtime van 16:00-19:00 uur (of later) regelt Quriuz een maaltijd. In het kader van duurzaamheid is deze vegetarisch. Om het voor ons organisatorisch behapbaar te houden en geen risico te lopen houden wij geen rekening met dieetwensen/allergieën/andere wensen. Het beste kun je dan zelf een eigen maaltijd meenemen. Aan de gastvrouw of gastheer kun je vragen of zij/hij het wil opwarmen.

Sprekers

Als veiligheidscoördinator op het Lorentz Lyceum is Yuri de centrale contactpersoon op het gebied van veiligheid in en rondom school. Dagelijks werkt hij met mensen met een variabele weerbaarheid die hij op verschillende manieren ondersteunt. Op het gebied van weerbaarheid is Yuri in de breedte gespecialiseerd. Hij is allround trainer weerbaarheid POST HBO, docent agressieregulatie & weerbaarheid, docent gevaarsbeheersing en heeft een krijgskunstachtergrond. Dit maakt dat Yuri snel aansluiting vindt bij een diversiteit aan casuïstiek.

Kosten

Maak ze sterk!

Quriuz maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK