Kick-off netwerk begeleiding aan nieuwkomersleerlingen

Info Qtime

OP, OOP, Leidinggevenden, Studenten
Wil jij nieuwkomersleerlingen optimaal begeleiden?

In de dagelijkse les/werkpraktijk heb jij als onderwijsprofessional wellicht te maken met nieuwkomersleerlingen. Dit zijn leerlingen die na de ISK (internationale schakelklas) doorgestroomd zijn naar het regulier onderwijs. De afgelopen drie jaar zijn er vanuit ISK Quadraam ruim 500 leerlingen doorgestroomd naar het VO, Praktijkonderwijs, VSO en MBO.

Het leven in Nederland, het bouwen aan een toekomst (in Nederland), het ontwikkelen van een realistisch toekomstperspectief, het betrekken van ouders bij de voortgang en ontwikkeling van een leerling en het vergroten van het netwerk, vraagt juist bij deze doelgroep om extra ondersteuning. Maar hoe pak je dat aan? En welke ondersteuning zet je in?

Het Expertisecentrum ISK bundelt expertise en ervaring over nieuwkomersleerlingen. We geven antwoord op vragen over nieuwkomersleerlingen, maar gaan ook vooral samen op zoek naar ‘good practices’ en passende antwoorden. Daarom start er via Expertisecentrum ISK op 29 oktober een netwerk voor de regio Arnhem.

We starten met een ONLINE kick-off van het netwerk op donderdag 29 oktober. Tijdens deze bijeenkomst laten we verschillende thema’s aan bod komen, waarvan we weten dat er vragen over zijn. Deze thema’s geven aanleiding om verder met elkaar in gesprek te gaan.

Het programma van de middag:
15.30 -15.40 uur plenaire start
15.45 -16.10 uur workshopronde 1
16.15 - 16.40 uur workshopronde 2
16.45 - 17.00 uur plenaire afsluiting

*Kies 2 van de volgende workshops:

Workshop 1: De start in Nederland – veilige landing
Iedere start van een nieuwkomersleerling in Nederland is anders. Echter, over één start lezen we veel in het nieuws maar weten we feitelijk weinig. Hoe ziet het leven er op een AZC uit? Op welke ondersteuning kan een jonge bewoner rekenen? Hoe vaak verplaatst een bewoner gemiddeld van AZC? Hoe verloopt het proces van een eigen woning toe wijzen?
Naast leerlingen van een AZC volgen ook andere leerlingen ISK-onderwijs. Bijvoorbeeld kinderen van arbeidsmigranten, of kinderen die na een gezinshereniging hier in Nederland zijn. Wat wordt er van hen gevraagd? Hoe meten we het niveau van de leerling en hoe ziet vervolgens hun start er op de ISK uit?

Workshop 2: Cultuursensitief begeleiden: zorg en ondersteuning
Voor een geslaagde integratie is het van belang dat er voor een lange periode wordt geïnvesteerd in het vergroten kennis, het leren van de Nederlandse taal en het begrijpen van de Nederlandse omgangsvormen- en normen. De basis word gelegd bij de ISK maar daarna heeft de nieuwkomersleerling ons als onderwijsprofessionals nog steeds nodig. Een inkijkje in cultuursensitief begeleiden, de bewustwording van vaardigheden die onderbelicht zijn en van cruciaal belang voor een geslaagde integratie. Deze workshop geeft alvast een inkijkje in een groter thema waarin we samen bekijken hoe de begeleiding en zorg optimaal benut kan worden ter bevordering van het integratieproces van jonge nieuwkomers.

Workshop 3: Het tweede taalverwervingsproces: contextrijk onderwijs
Ieder klaslokaal op een school heeft zijn eigen kenmerken. Maar wat zijn de kenmerken van een ISK-lokaal? En hoe komt een leerling in jouw lokaal het beste tot leren? Aan de hand van taalbewust leren, lichten we een tipje van de sluier op met praktische tips en bespreken we ook de rol van de context om tot leren te komen buiten het klaslokaal.

Deel deze cursus

Datum

Data bijeenkomst(en)

Startdatum

do 29 oktober 2020

15:30-17:00

Nog 8 plekken beschikbaar

Online

Direct aanmelden

Laura Smedts, Sanne van der Veen

Kosten

Direct aanmelden

Quriuz maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK