Masterclass ‘Professionele identiteit voor leidinggevenden’

Info Qtime

Leidinggevenden Leider
In een omgeving waar…
- veranderingen elkaar in hoog tempo opvolgen en diepgaand van aard zijn
- waar het aantal samenwerkingsrelaties toeneemt
- waar leren en ontwikkelen geen uitstapje meer is
is het belangrijk te weten wat je basis is, waar je van bent, waar je in gelooft, wat onvervreemdbaar is en jou kleur geeft.
Je professionele identiteit is die basis. Het geeft veerkracht om met veranderingen om te gaan, herkenbaarheid in je handelen, een kompas voor het eigen leren en ontwikkelen en een fundament om met transformaties om te gaan (bijvoorbeeld van doceren naar begeleiden, van zorgen voor naar zorgen dat, of van specialist naar adviseur).
Professionele identiteit is het vergeten hart van de professionele ontwikkeling.

Meer dan genoeg redenen om het eens verder te verkennen. Wat is het wel en wat niet? Waar is het zinvol in te zetten? En hoe breng je het tot ontwikkeling?
Bron: http://www.professioneleidentiteit.nl/gedachtegoed )

In deze online masterclass verken jij als leidinggevende het begrip professionele identiteit (PI).
Hierdoor krijg je meer inzicht in de waarde van PI ontwikkeling, zowel bij jezelf als bij de ander
Daarnaast onderzoek je hoe je structureel aandacht kunt geven aan de PI ontwikkeling van jou en je collega’s en daarmee inzet op een krachtige organisatie.

Bekijk data bijeenkomsten en locatie

Leerdoelen

  • Je kent (de waarde van) het begrip professionele identiteit.
  • Je hebt inzicht in de ontwikkeling van je eigen professionele identiteit en die van de ander.
  • Je weet hoe je structureel aandacht kunt geven aan PI in je organisatie.

Deel deze cursus

Geen cursusdata

Deze Qtime heeft al plaatsgevonden en is (nog) niet herpland. Heb je interesse? Laat het ons weten zodat wij je op de hoogte kunnen houden.

Toon interesse

Maaltijd

Bij deelname aan een Qtime van 16:00-19:00 uur (of later) regelt Quriuz een maaltijd. In het kader van duurzaamheid is deze vegetarisch. Om het voor ons organisatorisch behapbaar te houden en geen risico te lopen houden wij geen rekening met dieetwensen/allergieën/andere wensen. Het beste kun je dan zelf een eigen maaltijd meenemen. Aan de gastvrouw of gastheer kun je vragen of zij/hij het wil opwarmen.

Sprekers

Daan Verwaaijen is vele jaren werkzaam geweest binnen het SBO. Nu is zij docent binnen het praktijkonderwijs. Tevens is zij Coach Docenten binnen Quadraam, begeleidt intervisiecoaches en verzorgt een aantal trainingen binnen Quriuz. De ontwikkeling van de professionele identiteit loopt als een rode draad door al haar werkzaamheden.

Max Bakker is in 2018 afgestudeerd als tweedegraads natuur- en scheikunde docent. Daarna is hij een master bestuurskunde aan de Radboud Universiteit gaan volgen. Voor de afronding van zijn master bestuurskunde doet hij onderzoek naar de professionele identiteitsontwikkeling van docenten binnen Quadraam. Naar verwachting zal dit onderzoek na de zomervakantie van het schooljaar 2019/2020 afgerond zijn.

Kosten

Deze activiteit kost € 155,- per persoon. Medewerkers van Quadraam kunnen gratis deelnemen.

Aanmelden is dus niet vrijblijvend. We rekenen op je komst.

Het kennen van je professionele identiteit is inzetten op krachtig functioneren van jou, de ander en de organisatie.

Quriuz maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK