Masterclass Leiding geven aan leren

Info Qtime

Leidinggevenden Leiderschap
Deze Masterclass is alleen voor genodigden en hun introducé

Hoe stimuleer en begeleid jij als leidinggevende het leren van jouw docenten?
Toekomstbehendig onderwijs gaat verder dan alleen nadenken over wat leerlingen in de toekomst moeten kennen en kunnen. Leren is ook inspireren, interesse ontwikkelen, kritisch denken, observeren, creatief denken, maken, doen en leerlingen begeleiden bij de groei die nodig is om ze voor te bereiden op hun toekomst. Daarvoor is het nodig dat docenten professioneel groeien. De Masterclass ‘Leiding geven aan leren’ is voor schoolleiders, leidinggevenden uit het middenmanagement en bestuurders en wordt in samenwerking met Quriuz georganiseerd.
Wat is er bekend over het begeleiden en stimuleren van professionele groei van leraren om toekomstbehendig onderwijs te realiseren? Op welke wijze kan de leidinggevende het leren van de leraar onderzoeken, begeleiden en stimuleren? Hoe leert een leidinggevende dat? Wat is er bekend over de professionalisering van leidinggevenden? Wat weten we over de rol van de bestuurder? Hoe kan de bestuurder bijdragen aan onderwijsinnovatie en de ontwikkeling van een lerende cultuur?
Tijdens deze interactieve masterclass geven Loes van Wessum en Ingrid Verheggen antwoord op deze vragen en gaan zij het gesprek met jou aan. Zij maken daarbij gebruik van theoretische en empirische kennis en benutten eigen praktijkervaringen.

Wat kun je leren tijdens deze Masterclass?
Leren is niet iets dat je een ander kunt aandoen. Het is de lerende die bepaalde leeractiviteiten kan ondernemen. Jij als leidinggevende kan daarvoor wel de gelegenheid bieden. We zullen dat in deze Masterclass ook doen.

De volgende leermogelijkheden bieden wij aan:
- Je reflecteert op je eigen leerproces met behulp van het model van professionele groei.
- Je reflecteert op de huidige situatie op jouw school en kunt enkele stappen bedenken die je wilt gaan zetten.
- Je krijgt suggesties om leraren en schoolleiders leeractiviteiten te laten ondernemen en kunt nagaan welke je al aanbiedt en wilt gaan aanbieden.
- Je krijgt zicht op een aantal leiderschapspraktijken die bijdragen aan het leren van leraren (en voor bestuurders op het leren van schoolleiders) en kunt nagaan welke je al gebruikt en wilt gaan gebruiken.

Het programma is als volgt:
15.30-16.00 uur inloop met snack
16.00-19.00 uur Masterclass
19.00-20.00 uur diner

Meld jou en je introducé aan bij Suzanne Geerts, s.geerts@quadraam.nl

*) Een introducé kan naast een collega ook iemand uit je netwerk, je partner of een andere belangstellende zijn.
Bekijk data bijeenkomsten en locatie

Geen cursusdata

Deze Qtime heeft al plaatsgevonden en is (nog) niet herpland. Heb je interesse? Laat het ons weten zodat wij je op de hoogte kunnen houden.

Toon interesse

Maaltijd

Bij deelname aan een Qtime van 16:00-19:00 uur (of later) regelt Quriuz een maaltijd. In het kader van duurzaamheid is deze vegetarisch. Om het voor ons organisatorisch behapbaar te houden en geen risico te lopen houden wij geen rekening met dieetwensen/allergieën/andere wensen. Het beste kun je dan zelf een eigen maaltijd meenemen. Aan de gastvrouw of gastheer kun je vragen of zij/hij het wil opwarmen.

Sprekers

Loes is Associate Lector Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding bij Windesheim Flevoland. Daarvoor heeft ze diverse functies in het onderwijs vervuld- als lerares, onderzoeker, lerarenopleider en universitair docent, leidinggevende, lid raad van toezicht en als adviseur. Loes en Ingrid publiceerden samen ‘Leidinggeven aan een lerende school. Welke vragen heb je vandaag gesteld?’. Loes publiceerde ook ‘Professionele groei van leraren en onderwijsprofessionals’.

Ingrid is zelfstandig adviseur, voormalig voorzitter CvB ASG, voormalig directeur voortgezet onderwijs APS en voormalig rector van scholengemeenschap Echnaton in Almere.

Kosten

Quriuz maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK