Masterclass Leiding geven aan leren

Leidinggevenden Leiderschap Deze Masterclass is alleen voor genodigden en hun introducé

Hoe stimuleer en begeleid jij als leidinggevende het leren van jouw docenten?
Toekomstbehendig onderwijs gaat verder dan alleen nadenken over wat leerlingen in de toekomst moeten kennen en kunnen. Leren is ook inspireren, interesse ontwikkelen, kritisch denken, observeren, creatief denken, maken, doen en leerlingen begeleiden bij de groei die nodig is om ze voor te bereiden op hun toekomst. Daarvoor is het nodig dat docenten professioneel groeien. De Masterclass ‘Leiding geven aan leren’ is voor schoolleiders, leidinggevenden uit het middenmanagement en bestuurders en wordt in samenwerking met Quriuz georganiseerd.
Wat is er bekend over het begeleiden en stimuleren van professionele groei van leraren om toekomstbehendig onderwijs te realiseren? Op welke wijze kan de leidinggevende het leren van de leraar onderzoeken, begeleiden en stimuleren? Hoe leert een leidinggevende dat? Wat is er bekend over de professionalisering van leidinggevenden? Wat weten we over de rol van de bestuurder? Hoe kan de bestuurder bijdragen aan onderwijsinnovatie en de ontwikkeling van een lerende cultuur?
Tijdens deze interactieve masterclass geven Loes van Wessum en Ingrid Verheggen antwoord op deze vragen en gaan zij het gesprek met jou aan. Zij maken daarbij gebruik van theoretische en empirische kennis en benutten eigen praktijkervaringen.

Wat kun je leren tijdens deze Masterclass?
Leren is niet iets dat je een ander kunt aandoen. Het is de lerende die bepaalde leeractiviteiten kan ondernemen. Jij als leidinggevende kan daarvoor wel de gelegenheid bieden. We zullen dat in deze Masterclass ook doen.

De volgende leermogelijkheden bieden wij aan:
- Je reflecteert op je eigen leerproces met behulp van het model van professionele groei.
- Je reflecteert op de huidige situatie op jouw school en kunt enkele stappen bedenken die je wilt gaan zetten.
- Je krijgt suggesties om leraren en schoolleiders leeractiviteiten te laten ondernemen en kunt nagaan welke je al aanbiedt en wilt gaan aanbieden.
- Je krijgt zicht op een aantal leiderschapspraktijken die bijdragen aan het leren van leraren (en voor bestuurders op het leren van schoolleiders) en kunt nagaan welke je al gebruikt en wilt gaan gebruiken.

Het programma is als volgt:
15.30-16.00 uur inloop met snack
16.00-19.00 uur Masterclass
19.00-20.00 uur diner

Meld jou en je introducé aan bij Suzanne Geerts, s.geerts@quadraam.nl

*) Een introducé kan naast een collega ook iemand uit je netwerk, je partner of een andere belangstellende zijn.

Deel deze cursus

Richt je school in als een rijke leeromgeving voor de professional

Data bijeenkomst(en)

Nog 14 plekken beschikbaar Direct aanmelden Aanmelden voor studenten

Startdatum

wo 04 maart 2020

16:00-20:00

Centraal Bureau Quadraam
Saturnus 5
6922 LX Duiven

Loes van Wessum, Ingrid Verheggen

Loes is Associate Lector Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding bij Windesheim Flevoland. Daarvoor heeft ze diverse functies in het onderwijs vervuld- als lerares, onderzoeker, lerarenopleider en universitair docent, leidinggevende, lid raad van toezicht en als adviseur. Loes en Ingrid publiceerden samen ‘Leidinggeven aan een lerende school. Welke vragen heb je vandaag gesteld?’. Loes publiceerde ook ‘Professionele groei van leraren en onderwijsprofessionals’.

Ingrid is zelfstandig adviseur, voormalig voorzitter CvB ASG, voormalig directeur voortgezet onderwijs APS en voormalig rector van scholengemeenschap Echnaton in Almere.

Ook interessant

Bedrijfskundige kennis voor leidinggevenden Krijg inzicht n de basiskennis bedrijfseconomie, geldstromen in het VO en Quadraam en inzicht in financiële sturing op scholen.
Goed opdrachtgever en opdrachtnemerschap Leer hoe je als opdrachtgever en opdrachtnemer goed met elkaar kunt afstemmen om je project tot een succes te maken.

Quriuz maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK