Visie op onderwijs en vak

Info Qtime

OP, Studenten Leiderschap
Werken vanuit “why”… daar heb je wellicht al enkele beelden bij. Bewust en onbewust draag je je visie uit. Als docent vertaal je immers je visie op onderwijs en je vak naar de dagelijkse lessen en omgang met leerlingen, je wisselt denkbeelden uit met collega’s, je praat met ouders op informatie- of ouderavonden.

Als professional maak je deel uit van een schoolorganisatie en een schoolplan geeft als strategisch beleidsstuk aandacht aan visie, missie, strategie van de schooleigen cultuur.

Stil staan bij jouw eigen visie geeft richting aan je handelen en aan je ontwikkeling als professional. Je (her)ontdekt dan ook hoe jouw visie op onderwijs en vak zich verhouden tot de visie van de schoolorganisatie. Als je samenwerkt is het belangrijk om je visie te kunnen expliciteren.

Tijdens deze driedelige Qtime leer je verschillende invalshoeken kennen van waaruit je naar het onderwijs of je eigen vak kunt kijken. Je onderzoekt de wijze waarop jijzelf en anderen in jouw (school)omgeving omgaan met visievorming. Je krijgt theoretische modellen aangereikt en leert om zelf en met anderen te werken aan visieontwikkeling.

Bij deze Q-time horen enkele praktische opdrachten: zo pitch je o.a. de visie op je eigen vak en haalt hierbij feed forward op van andere deelnemers. Ook onderzoek je je eigen schoolorganisatie door bij de slotopdracht aan de slag te gaan met het (verder) ontwikkelen van visie op een onderwijsaspect of onderdeel van je vak.

Tijdens de Q-time heb je werktijd om samen met de andere deelnemers van gedachten te wisselen over onderwijs, innovaties, strategische beleidsstukken. Op deze wijze inspireer en voed je elkaar.
Bekijk data bijeenkomsten en locatie

Leerdoelen

  • Je kent de begrippen missie, visie, strategie in relatie tot de omgeving
  • Je krijgt inzicht in verschillende manieren waarop je zelf en/of samen een visie kunt ontwikkelen
  • Je onderzoekt de wijze waarop jij zelf en anderen in jouw omgeving omgaan met visievorming

Deel deze cursus

Geen cursusdata

Deze Qtime heeft al plaatsgevonden en is (nog) niet herpland. Heb je interesse? Laat het ons weten zodat wij je op de hoogte kunnen houden.

Toon interesse

Maaltijd

Bij deelname aan een Qtime van 16:00-19:00 uur (of later) regelt Quriuz een maaltijd. In het kader van duurzaamheid is deze vegetarisch. Om het voor ons organisatorisch behapbaar te houden en geen risico te lopen houden wij geen rekening met dieetwensen/allergieën/andere wensen. Het beste kun je dan zelf een eigen maaltijd meenemen. Aan de gastvrouw of gastheer kun je vragen of zij/hij het wil opwarmen.

Sprekers

Jeanette is docent Nederlands, sectievoorzitter en coördinerend schoolopleider van Montessori College Arnhem. Daarnaast is zij ontwerper van Expeditie Nederlands (nieuwe lesmethodiek). Zij heeft taal-en dyslexiebeleid opgezet en het leertraject Twee fasen-vwo vormgegeven. Bij de uitvoering van haar taken is visie op onderwijs en vak benodigd, zowel in de dialoog met het MT van de school als in de diverse interne en externe werkgroepen.

Kosten

The purpose of education is to replace an empty mind with an open one

Quriuz maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK