Omgaan met agressief gedrag

Info Qtime

OP, OOP, Leidinggevenden, Studenten Pedagogisch specialist
Tijdens deze twee-delige Q-time richten wij de aandacht op uitdagend gedrag waarbij we de focus leggen op agressie.

Agressie:
Agressie is een handeling of een reeks van handelingen die er op zijn gericht een ander te schaden. Er zijn verschillende vormen van agressie te onderscheiden met elk hun eigen kenmerken en uitingsvorm. Agressie ontstaat vanuit emotie (frustratie, angst), rationele keuzes of vanuit pathologische oorzaken. Het benaderen van agressie is maatwerk en dient op een afgestemde wijze te geschieden.

Vormen van Agressie:
Agressie kan in diverse hoedanigheden op de loer liggen. Het is essentieel de agressievorm te herkennen om op de juiste manier te kunnen interveniëren. Agressie vanuit frustratie vraagt om een andere benadering dan bewust ingezette agressie vanuit een beoogd doel. Bij agressie is het van belang te weten dat je terugkrijgt wat je erin stopt.

Agressie in het onderwijs:
Medewerkers in het onderwijs zijn belast met het opleiden van leerlingen tot zelfstandige wereldburgers. Veiligheid is een voorwaarde om jezelf te kunnen zijn en je prettig te voelen. Wanneer je je veilig voelt, kun je beter presteren.
Verschillende culturen, achtergronden, thuissituaties en/of eigen ervaringen voeden ons met een grote diversiteit aan waarden, normen en gebruiken. Het vormt de basis van wie wij zijn en hoe wij ons gedragen. Om veilig leren mogelijk te maken is een voorwaarde de een veilige sfeer in de school te borgen.

Agressie en geweld:
Agressie kan uitmonden in geweld, dit laatste al dan niet gewapend. Wanneer agressie overgaat in geweld is het zijn de vier 5’s van belang.

- Bewustzijn:
Waar, wat, wie, wanneer, welke, waarmee, wat daarna

- Boundries:
Persoonlijke grens, instelling waar je werkt

- Beheersen:
De-escaleren, de spreekwoordelijke angel er uit.

- Bijstand:
Hulptroepen, interventieteam

- Bespreken:
Nazorgtraject.

Digitalisering
De digitalisering van de wereld heeft bij veel mensen tot gevolg dat zij inboeten op hun sociale vaardigheden. Een grote hoeveelheid aan kinderen besteedt veel tijd op het internet en communiceert met hun (belangrijkste) communicatiemiddel, de mobiele telefoon. Velen van hen zijn onbewust van de gevaren die op de loer liggen en communiceren in de reële wereld vaak net zoals zij digitaal doen. Primair gedrag van pubers draagt regelmatig bij aan het ontstaan van kleine en/of grotere misverstanden die kunnen leiden tot agressie en verdere escalatie in geweld.

De training is opgesplitst in twee bijeenkomsten waarbij we ingaan op agressie. Elke bijeenkomst bestaat uit in een praktijk gedeelte in de BO zaal en een theoriegedeelte in een klassensetting.

Aan deze training zijn voor jou geen kosten verbonden. Na jouw aanmelding regelen we voor jou de trainingsruimte, trainingsmateriaal, catering etc. We rekenen dan ook op jouw komst.

Deel deze cursus

Leerdoelen

  • Je kent de verschillende vormen van agressief gedrag
  • Je kunt vroegtijdig agressief gedag signaleren.
  • Je kent interventies om met agressief gedrag om te gaan.

Geen cursusdata

Deze Qtime heeft al plaatsgevonden en is (nog) niet herpland. Heb je interesse? Laat het ons weten zodat wij je op de hoogte kunnen houden.

Toon interesse

Sprekers

Als veiligheidscoördinator op het Lorentz Lyceum is Yuri de centrale contactpersoon op het gebied van veiligheid in en rondom school. Dagelijks werkt Yuri met mensen die hij op verschillende manieren ondersteunt. Op het gebied van agressie, is Yuri in de breedte gespecialiseerd. Hij is trainer weerbaarheid Post HBO, docent weerbaarheid & agressieregulatie (Nederlands instituut vechtsport en maatschappij) en docent gevaarsbeheersing (Bureau op eigen kracht) en heeft een ruime krijgskunstachtergrond. Dit maakt dat Yuri snel aansluiting vindt bij een diversiteit aan casuïstiek.

Kosten

Quriuz maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK