Omgaan met agressief gedrag

Info Qtime

OP, OOP, Leidinggevenden, Studenten

In tegenstelling tot wat vermeld is op onze kalender is deze training verplaatst. De datums vind je onder de button "bijeenkomsten".

Tijdens deze driedelige Qtime gaan we in op het omgaan met agressie.

Agressie
Agressie is een handeling of een reeks van handelingen gericht op het schaden van een ander. Agressie kan vanuit emotie (frustratie, angst), rationele keuzes of vanuit pathologische oorzaken ontstaan. Het benaderen van agressie is maatwerk en dient altijd op een afgestemde wijze te geschieden.

Vormen van Agressie
Agressie kan in diverse vormen plotseling verschijnen of al langer op de loer liggen. Bij de omgang met agressie is het essentieel dat men de agressievorm herkent om op de juiste manier te kunnen interveniëren. Agressie vanuit emotie vraagt namelijk om een totaal andere interventie dan bewust ingezette doelgerichte agressie.
Tijdens het interveniëren kan het voorkomen dat de
ene agressievorm omslaat in een andere. Het is van aangesloten te blijven en dit fenomeen te herkennen.
Bij agressie is het van belang te weten dat je terugkrijgt wat je erin stopt of meer.

Agressie in het onderwijs
Medewerkers in het onderwijs zijn belast met het opleiden van leerlingen tot zelfstandige wereldburgers in een veilige setting. Veiligheid is een voorwaarde om jezelf te kunnen zijn en je prettig te voelen. Wanneer je je veilig voelt kun je beter presteren. Verschillende culturen, achtergronden, thuissituaties en/of eigen ervaringen voeden ons met een grote diversiteit aan kernwaarden, normen en gebruiken. Het vormt de basis van wie wij zijn en hoe wij ons gedragen. Om veilig leren mogelijk te maken is een voorwaarde de een veilige sfeer in de school te borgen.

Agressie en geweld
Onderzoek wijst uit dat 80% van agressie op de werkvloer ontstaat door het incompetent handelen van medewerkers. Agressie kan uitmonden in geweld, dit laatste al dan niet gewapend. Wanneer agressie overgaat in geweld is het zijn de vier 5B’ s van belang.

- Bewust zijn:
Waar, wat, wie, wanneer, welke, waarmee, wat daarna

- Beheersen:
De-escaleren, de spreekwoordelijke angel er uithalen.

- Begrenzen:
Persoonlijke grens her- en erkennen en de grens van de instelling waar je werkt

- Bijstand:
Ondersteuning wie, hoe, waar, interventieteam

- Bespreken:
Nazorgtraject, spreek over hetgeen je hebt meegemaakt!

Digitalisering
De digitalisering van de wereld heeft bij veel mensen tot gevolg dat zij inboeten op hun sociale vaardigheden. Een grote hoeveelheid aan kinderen besteedt veel tijd op het internet en communiceert met hun (belangrijkste) communicatiemiddel, de mobiele telefoon. Velen van hen zijn onbewust van de gevaren die op de loer liggen en communiceren in de reële fysieke wereld, vaak net zoals zij digitaal doen. Primair gedrag van pubers draagt regelmatig bij aan het ontstaan van kleine en/of grotere misverstanden die kunnen escaleren en daardoor leiden tot agressie en geweldssituaties met alle gevolgen van dien.

De training is opgesplitst in drie bijeenkomsten waarbij we ingaan op agressie. Elke bijeenkomst bestaat uit in een praktijkgedeelte in de gym-/danszaal en een theoriegedeelte in een klassensetting.

Als je geïnteresseerd bent in dit onderwerp, maar niet bij deze Qtime aanwezig kunt zijn kun je ook aan de slag met de online training “Omgaan met agressie” via deze link

Bekijk data bijeenkomsten en locatie

Leerdoelen

  • Je kent de verschillende vormen van agressief gedrag
  • Je kunt vroegtijdig agressief gedag signaleren.
  • Je kent interventies om met agressief gedrag om te gaan.

Deel deze cursus

Geen cursusdata

Deze Qtime heeft al plaatsgevonden en is (nog) niet herpland. Heb je interesse? Laat het ons weten zodat wij je op de hoogte kunnen houden.

Toon interesse

Maaltijd

Bij deelname aan een Qtime van 16:00-19:00 uur (of later) regelt Quriuz een maaltijd. In het kader van duurzaamheid is deze vegetarisch. Om het voor ons organisatorisch behapbaar te houden en geen risico te lopen houden wij geen rekening met dieetwensen/allergieën/andere wensen. Het beste kun je dan zelf een eigen maaltijd meenemen. Aan de gastvrouw of gastheer kun je vragen of zij/hij het wil opwarmen.

Sprekers

Als veiligheidscoördinator op het Lorentz Lyceum en Lyceum Elst is Yuri is de centrale contactpersoon op het gebied van veiligheid. Dagelijks heeft Yuri in meer of mindere mate te maken met conflictbeheersing. Op het gebied van de omgang met agressie is Yuri in de breedte gespecialiseerd. Zijn achtergrond in zowel gevaarsbeheersing, agressieregulatie als allround trainer weerbaarheid en krijgskunst maakt dat Yuri snel aansluiting vindt bij een diversiteit aan casuïstiek.

Kosten

Aan deze training zijn voor jou geen kosten verbonden. Na jouw aanmelding regelen we voor jou wel het nodige om deze training te organiseren. We rekenen dan ook op jouw komst.

Quriuz maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK