Didactisch coachen

Info Qtime

OP, Leidinggevenden, Studenten Didactisch specialist
Deze Qtime vindt zowel fysiek als online plaats. Kijk onderaan deze pagina om welke het gaat.

In deze Q-time is kort aandacht voor de theoretisch context rondom didactisch coachen, waarna je deze kennis in de praktijk toepast middels rollenspellen/observaties. De bewustwordingsknop gaat aan en toekomstige onderwijsleergesprekken met leerlingen krijgen een andere dynamiek.

Theorie didactisch coachen

Didactisch coaching is geen modetrend: het is een wetenschappelijk onderbouwde methodiek van vragen stellen in de brede onderwijssetting, nuttig voor zowel vakdocent als mentor, voor zowel docenten als leidinggevenden. In 2016 wonnen Lia Voermans en Frans Faber de NRO-VOR-Praktijkprijs voor onderzoekers.
https://www.youtube.com/watch?v=Iljg3BYh5lI

Ze baseren hun methodiek van didactisch coachen op theorieën over motivatie/self-efficacy (Bandura, 1977), attributie (Booth-Butterfield, 2004), Zelf Determinatie Theorie (Ryan & Deci, 2000), sociaal-constructivisme (Kegan, 2009) en cognitivisme en/of metacognitivisme (Hattie & Donoghue, 2009).


Bewustwording door praktische oefeningen

In de lespraktijk vormen persoonlijke routines vaak een blauwdruk voor type vragen, type feedback, type onderwijsleergesprek. Middels didactisch coachen word je je bewust van je routines; kun je je eigen kwaliteiten en verbeterpunten in kaart brengen. Je komt op een veilige manier achter de (eventueel gemiste) kansen om het leerrendement en het zelfinzicht van de leerlingen te vergroten tijdens zowel vak- als mentorlessen.

Door analyses van de eigen praktijk, door observaties bij anderen, door intervisie ga je de theorie “doorvoelen” en je gaat de eigen lespraktijk opnieuw onderzoeken.

De eerstvolgende les

Je krijgt praktische handvatten om de eerstvolgende les al anders aan te vliegen, bijv. middels “kaarten” waar vragen op staan die bijv. in PowerPoint verwerkt kunnen worden en/of op een lesvoorbereidingsformulier. Je werkt samen met de collega’s en leert samen met de collega’s.

Het eerstvolgende onderwijsleergesprek voelt hoe dan ook anders aan: of doordat je je bewuster is van je routine en/of van de nog wat onwennige nieuwe vraagtechniek. Leerlingen gaan ook op deze andere aanpak reageren, didactisch coachen versterkt namelijk de relatie tussen docent en leerling daar aandacht, diagnose, de didactische actie (bevragen/benoemen/beweren) en het checken vaste pijlers zijn.
Bekijk data bijeenkomsten en locatie

Leerdoelen

  • Je weet waar didactisch coachen voor staat en op welke theorieën het is gebaseerd
  • Je ziet het belang van didactisch coachen in en onderschrijft het nut van deze methodiek
  • Je kunt je onderwijsleergesprek analyseren en een eerste stap zetten om did.coachen toe te passen

Deel deze cursus

Geen cursusdata

Deze Qtime heeft al plaatsgevonden en is (nog) niet herpland. Heb je interesse? Laat het ons weten zodat wij je op de hoogte kunnen houden.

Toon interesse

Maaltijd

Bij deelname aan een Qtime van 16:00-19:00 uur (of later) regelt Quriuz een maaltijd. In het kader van duurzaamheid is deze vegetarisch. Om het voor ons organisatorisch behapbaar te houden en geen risico te lopen houden wij geen rekening met dieetwensen/allergieën/andere wensen. Het beste kun je dan zelf een eigen maaltijd meenemen. Aan de gastvrouw of gastheer kun je vragen of zij/hij het wil opwarmen.

Sprekers

Als vakdocent Nederlands volgde Jeanette Muurmans scholing op het gebied van didactisch coachen (2019-2021). De theorie deelde ze in de Quadraam-Leerkring Didactisch coachen (Sprong Voorwaarts). Ze past deze kennis en kunde toe in haar eigen lespraktijk bij het ontwerp van lessenreeksen en bij driehoeksgesprekken (mentoraat). Verder volgde ze een Montessori-training ”Leerdialogen over product en proces” (gebaseerd op didactisch coaching), waarin vraagtechnieken centraal staan. Daarnaast is ze een Velon-geregistreerde lerarenopleider; tijdens de Velon-opleiding was er ook veel aandacht voor coaching.

Kosten

We get wise by asking questions, and even if these are not answered we get wise, for a well-packed question carries its answer on its back as a snail carries its shell. (James Stephens- Irish Fairy Tales)

Quriuz maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK