Gepersonaliseerd leren met Quayn

Wat is Quayn? 

Soms komen ontwikkelingen samen en kan het samengevoegd worden tot één geheel. Veel docenten hebben de leerdoelen van hun vak uitgewerkt en geëxperimenteerd met formatief evalueren. Deze ontwikkelingen kunnen behulp van Quayn uitgewerkt worden tot één werkend geheel dat leerlingen zelf inzicht geeft in hun kunnen zonder tussenkomst van een docent. Quayn kan uiteindelijk leiden tot minder (summatatief)toetsen en meer inzicht bij de leerlingen of zij hun leerdoelen behaald hebben waardoor zij veel gerichter kunnen gaan leren.

Quayn is een programma waarmee je online toetsen kunt afnemen. Je kan itembanken met toetsvragen beheren en metadateren. De Wintoetsen van je methode kan je hiervoor ook gebruiken. Selecties van items kan je arrangeren tot een af te nemen formatieve of summatieve toets. Na afname van de toets kan jij, of kunnen je leerlingen, een uitgebreide analyse maken. Zo kan je een leerling gericht feedback geven en weet een leerling waar hij nog aan kan werken. Op deze manier kan je gepersonaliseerd onderwijs aanbieden. 

                      Direct aan de slag? Klik hier voor de documenten

Zien hoe leerlingen zelfstandig met Quayn werken? Bekijk het filmpje

Project gepersonaliseerd leren met Quayn

Project "gepersonaliseerd leren en Quayn"

Het project "Gepersonaliseerd leren en Quayn"  draait nu vanaf het begin van dit schooljaar.  Het jaar daarvoor was er een succesvolle pilot waar voornamelijk Liemers College docenten bij betrokken waren. Inmiddels zijn er tien scholen bij betrokken die content ontwikkelen. Waren er eerst individuele docenten actief, nu zijn hele secties bezig om content te ontwikkelen.

Bij het streven van ons om gepersonaliseerd leren vorm te geven merkten we dat het adequaat volgen van  leerlingen een must is. De leerlingen maken werk en op basis van wat zij laten zien wordt een vervolgroute gekozen. Dit kan op vakinhoudelijke onderdelen gebeuren maar ook op het gebied van vaardigheden, RTTI, etc. Ook is het belangrijk dat leerlingen zelf zicht krijgen op hoe ze hun werk gedaan hebben.

In het moderne onderwijs waarin 21e eeuwse vaardigheden worden aangeleerd zijn onderdelen zoals feedback, reflectie, evaluatie en analyse niet meer weg te denken. Quayn is voor ons nu al onmisbaar.

In het project  hebben we de nadruk gelegd op het analyseren door leerlingen van hun eigen werk. We borduren daarbij verder op de kennis die we hebben opgedaan met Wintoets en Quayn. Wintoets om opdrachten en toetsen te maken, Quayn om deze door leerlingen te laten maken en analyseren. Dit laatste kan op elk device.

Doelen 2019-2020

  • Content delen met andere scholen. De content bestaat niet alleen uit toetsen (kant en klare projecten) maar ook uit itembanken voor opdrachten en toetsen. Een format voor metadata om bovenstaande mogelijk te maken hebben we inmiddels ontwikkeld
  • Andere secties binnen het Liemers College er bij betrekken. Biologie, Geschiedenis
  • Deze secties laten samenwerken met andere scholen
  • De mogelijkheden binnen Wintoets en Quayn om het feedback geven aan leerlingen en om leerlingen automatisch op basis van scores leerstof (vervolgroutes) aan te bieden, verder te ontwikkelen
  • Bovenbouw Nasktec erbij betrekken en leerdoelen afstemmen.
  • Ruimte en tijd voor het maken van de gedeelde content. (opdrachten, toetsen, practica)
  • Pilot om leerlingen alleen met Quayn te laten werken (opdrachten, toetsen, practica)
    Dit in combinatie met It,s Learning/Magister
  • De vele voordelen van het werken met metadata en Quayn aan het licht brengen bij een grotere groep

Meer over metadatering

Het begrip metadata is een relatief onbekend begrip maar biedt ons inmiddels de sleutel tot het ontsluiten van heel veel nieuwe mogelijkheden. De grootste bottelnek zat hem in het feit dat er geen 'standaard' was. Deze hebben we inmiddels gemaakt en het format is nu ook bruikbaar voor andere secties/scholen.

Velden die zijn opgenomen zijn: niveau, leerjaar, leerdoel, subleerdoel, rtti, 21eeuwse vaardigheden, onderwerp, subonderwerp, methode.

Op basis van deze velden kan de leerling zich nu zelf analyseren.

Contact

Wil je meedoen of meer informatie? 

Neem dan contact op met Bert Stronks 
(b.stronks@liemerscollege.nl)

Quriuz maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK